Amberscript: Toegankelijk maken van audio voor doven en slechthorenden

Video’s en podcasts worden steeds populairder voor onderwijs, instructie en entertainment. Helaas zijn deze zonder ondertiteling of tekstalternatief niet toegankelijk voor doven of slechthorenden.

In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen doven en slechthorenden (bron: Hoormij). Veel publieke instellingen en een aantal particuliere organisaties zijn internationaal wettelijk verplicht om video’s die online worden gepubliceerd van ondertitels te voorzien om te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1-normen, oftewel digitale toegankelijkheid. Dit betekent dat iedereen, ook mensen met een functionele handicap, dezelfde toegang kan hebben tot digitale content.

Inzet van Artificiële Intelligentie

Tot nu toe was het creëren van transcripties en ondertitels duur en tijdrovend. Artificiële Intelligentie (AI) en spraakherkenning versnellen dit proces en verlagen de kosten. Amberscript helpt overheden, universiteiten en (media)bedrijven om kosten en moeite te besparen van het handmatig transformeren van audio of video naar 100% correcte teksten en ondertiteling. Ze maken speciaal voor Europese talen modellen voor het automatisch omzetten van spraak naar tekst, deze realiseren de hoogste nauwkeurigheid in de markt. Door dergelijke modellen speciaal voor specifieke klanten te trainen, komen deze zeer dicht in de buurt van menselijke nauwkeurigheid.

Amberscript biedt daarnaast een online tekstverwerker aan. Hierin kan simpel een audio- of videobestand worden geüpload, waarna de audio aan de tekst wordt ‘gelijmd’ en gebruikers, of de menselijke transcribenten van Amberscipt, gemakkelijk de fouten uit het spraakherkenningsmodel kunnen corrigeren en de tekst naar 100% nauwkeurigheid kunnen brengen. De aanpassingen in de tekstverwerker worden opgeslagen en gebruikt als trainingsdata. Zo ontstaan er steeds minder fouten in de automatische spraakherkenningslaag.

Welke uitdaging lost het op?

Het massaal toegankelijk maken van audio en video door dit om te zetten in tekst was voor de start van Amberscript niet mogelijk vanwege de grote moeite die het kost om een transcript of een ondertitel handmatig te maken. Met de diensten van Amberscript wordt hoge accuratesse, snelheid en gemak bereikt tegen een lage prijs. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid en privacy conform AVG 
 
Amberscript ontwikkelspraakherkenningsmodellen die specifiek zijn getraind op een bepaalde taal. Voor het ondertitelen van meer dan de helft van de Nederlandse gemeenteraadsvergaderingen gebruikt het bijvoorbeeld een engine getraind op politieke taal met als gevolg een zeer accuraat resultaat. Met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is er een spraakherkenningsmodel in ontwikkeling dat specifiek getraind wordt voor Universiteiten. Ook worden er spraakherkenningsmodellen op maat gemaakt voor klanten. Op deze manier ontstaan er steeds meer mogelijkheden om doven en slechthorenden toegang te bieden tot digitale content.  

Voorbeeld Amberscript

Geïnteresseerd?

Het product van Amberscipt heeft inmiddels meer dan 1.000.000 gebruikers en het aantal groeit nog steeds, onder andere door doven en slechthorenden die content toegankelijk maken, artsen die gesprekken met patiënten opslaan en onderzoekers die kwalitatieve onderzoeksinterviews omvormen. Amberscript is gratis te gebruiken om 10 minuten video om te zetten. Voor onderwijsinstellingen zijn integraties beschikbaar met videomanagement systemen, zodat (geautomatiseerde) ondertitels makkelijk te integreren zijn.

Meer informatie

Bezoek voor meer informatie over transcriptie met behulp van AI de website van Amberscript of neem contact op met Peter-Paul de Leeuw via peterpaul@amberscript.com.

Delen via:
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook

Bouwstenen

De NL AIC werkt samen aan de benodigde kennis, expertise en resultaten op vijf thema’s, ook wel bouwstenen genoemd, die belangrijk zijn voor een innovatieve impact in economische en maatschappelijke toepassingsgebieden.

Toepassingsgebieden

AI is een generieke technologie die uiteindelijk haar toepassing vindt in alle sectoren. Het is van belang in te zetten op specifieke, voor Nederland relevante sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn en waar kennis en ervaring opgeschaald kan worden voor toepassing in andere sectoren.

Word deelnemer

Om initiatieven in Artificial Intelligence te stimuleren en te verbinden, zijn we er als Nederlandse AI Coalitie van overtuigd dat een actieve samenwerking met een breed palet aan stakeholders essentieel is. In het eigen vakgebied en met andere stakeholders in het ecosysteem om een zo groot mogelijke impact te bereiken voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (groot, klein, startup), overheid, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties kunnen deelnemen.

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op de pagina over de NL AIC.