Tijdens deze negen sessies worden verschillende methoden geïntroduceerd waarin met behulp van wetenschappelijke disciplines zoals data-analyse, artificiële intelligentie, desicion making en informatiebeheer een efficiënte verandering van de bedrijfscultuur en bedrijfsgroei (be)geleid kan worden.

De sessies kunnen vanaf voorjaar 2021 los of al gehele cursus gevolg worden. In september 2021 start de cursus opnieuw.