De Nationale AI-Cursus is een gratis online lesprogramma dat ten doel heeft de Nederlandse bevolking goed voor te bereiden op een positieve toekomst met AI.