Startups en Scale-ups

Nederlandse startups zijn nog niet goed vertegenwoordigd in de top 100 van wereldwijde AI startups. Om een levendig ecosysteem van startup- en scale-up-bedrijven in AI toepassingen te ontwikkelen zal Nederland moeten opschalen. Groeikapitaal voor en facilitering van AI gedreven startups en scale-ups ondersteund hun innovatiekracht waarbij tegelijk onze positie in deze markt wordt bevorderd. In goede samenwerking met andere partijen wil de NL AIC iedere AI startup en scale-up toegang bieden tot de bestaande en/of nieuw op te zetten innovatieve ecosystemen.

Dutch startups are not yet well represented in the top 100 of global AI startups. To develop a lively ecosystem of start-up and scale-up companies in AI applications, the Netherlands will have to scale up. Growth capital for and facilitation of AI-driven startups and scale-ups supports their innovative power, while at the same time promoting our position in this market. In close cooperation with other parties, the NL AIC wants to offer every AI start-up and scale-up access to the existing and / or newly set up innovative ecosystems.

Terug naar Nieuwsoverzicht