Research en Innovatie

AI stelt ons in staat om toepassingen te maken die complexer zijn dan de maker ervan nog kan begrijpen. In die zin vergroot het ons oplossingsvermogen, en ontstaat er tegelijkertijd een nieuwe uitdaging om waarborgen in te bouwen in de ontstane complexiteit. Willen we als Nederland controle houden over deze ontwikkelingen, dan dient het onderzoeksveld aan Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven snel versterkt te worden.

Terug naar Nieuwsoverzicht