Research en Innovatie

AI stelt ons in staat om toepassingen te maken die complexer zijn dan de maker ervan nog kan begrijpen. In die zin vergroot het ons oplossingsvermogen, en ontstaat er tegelijkertijd een nieuwe uitdaging om waarborgen in te bouwen in de ontstane complexiteit. Willen we als Nederland controle houden over deze ontwikkelingen, dan dient het onderzoeksveld aan Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven snel versterkt te worden.

AI allows us to create applications that are more complex than the creator can understand. In this sense, it increases our capacity for resolution, and at the same time creates a new challenge to build in guarantees in the complexity that has arisen. If the Netherlands wants to keep control over these developments, the research field at Dutch knowledge institutions and companies must be strengthened quickly.

Terug naar Nieuwsoverzicht