Maatschappelijke acceptatie en Inclusie

AI vertegenwoordigt een zeer grote maatschappelijke verandering en dit roept ethische vragen op over hoe wij als samenleving ons willen verhouden tot deze digitale technologie. Wat is goed? Hoe krijgen we het beter? Waar trekken we de grens? Daar willen we vooraf over kunnen nadenken en spreken met elkaar. Ook stelt het ons voor de uitdaging om een balans te vinden tussen vrijheid en het waarborgen van publieke waarden en grondrechten. We willen ook kunnen experimenteren, hiervan leren en aan de hand van concrete toepassingen en wetenschappelijke inzichten proberen duidelijkheid te krijgen.

AI represents a major social change and this raises ethical questions about how we as a society want to relate to this digital technology. What is good? How do we get better? Where do we draw the line? We want to be able to think about this and talk to each other beforehand. It also presents us with the challenge of finding a balance between freedom and safeguarding public values and fundamental rights. We also want to be able to experiment, learn from this and try to gain clarity on the basis of concrete applications and scientific insights.

Terug naar Nieuwsoverzicht