Human Capital

AI is één van de meest disruptieve technologieën die grote veranderingen teweeg gaat brengen op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat circa drie miljoen Nederlanders bijscholing nodig hebben omdat AI onze manier van werken drastisch zal veranderen. Om de benodigde verandering op de arbeidsmarkt teweeg te brengen moeten overheid, bedrijfsleven, onderwijs en vertegenwoordigers van de maatschappij samenwerken in de planvorming en uitvoering daarvan. Het is een thema dat in alle sectoren speelt en samenwerking is noodzakelijk om deze uitdaging het hoofd te bieden en om kansen die er liggen te benutten ter bescherming van onze welvaart.

AI is one of the most disruptive technologies that will bring major changes to the job market. It is expected that around three million Dutch people will need additional training because AI will drastically change the way we work. To bring about the necessary change in the labor market, government, business, education and representatives of society must work together in the planning and implementation thereof. It is a theme that affects all sectors and cooperation is necessary to meet this challenge and to seize opportunities that exist to protect our prosperity.

Terug naar Nieuwsoverzicht