Human Capital

AI is één van de meest disruptieve technologieën die grote veranderingen teweeg gaat brengen op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat circa drie miljoen Nederlanders bijscholing nodig hebben omdat AI onze manier van werken drastisch zal veranderen. Om de benodigde verandering op de arbeidsmarkt teweeg te brengen moeten overheid, bedrijfsleven, onderwijs en vertegenwoordigers van de maatschappij samenwerken in de planvorming en uitvoering daarvan. Het is een thema dat in alle sectoren speelt en samenwerking is noodzakelijk om deze uitdaging het hoofd te bieden en om kansen die er liggen te benutten ter bescherming van onze welvaart.

Terug naar Nieuwsoverzicht