Veiligheid, vrede en recht

De veiligheid van Nederland staat onder druk, niet alleen de fysieke veiligheid van burgers en onze infrastructuur, maar ook onze digitale veiligheid. De dreiging vanuit beroepscriminelen groeit, en er zijn ‘statelijke actoren’ die zich richten op digitale economische en politieke spionage en digitale sabotage. De inzet van Artificial Intelligence (AI) biedt in een digitaliserend tijdperk grote kansen als het gaat om het versterken van onze veiligheid, zowel in de justitiële keten als in de defensie keten.

De impact van AI op de Nederlandse economie, die onlosmakelijk samenhangt met veiligheid, is groeiende. De komende jaren zijn er hoge verwachtingen van de toepassingen in het veiligheidsdomein. Hierbij valt te denken aan inzicht in patronen en mogelijke afwijkingen hierop, voorspellende analyse en ondersteuning bij besluitvorming, machine learning en herkenning in de brede zin van het woord. In Nederland (en Zuid-Holland) is al een levendig ecosysteem rondom AI actief.

Werkgroep
De werkgroep Veiligheid Vrede en Recht zorgt ervoor dat de relevante nationale spelers in het ecosysteem elkaar nog beter kunnen vinden, afstemmen en samenwerken op inhoud en resultaat. Onderwerpen waar de werkgroep zich onder andere op richt zijn: Automated Security Operations Lab, AI voor Internet of Things, Operational Technology Security en NL AI voor de Nederlandse taal.

Meer informatie? Neem contact op met Joris den Bruinen, voorzitter werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht.

The security of the Netherlands is under pressure, not only the physical security of citizens and our infrastructure, but also our digital security. As described in the Dutch Cyber Security Agenda, the threat from professional criminals is growing, and there are ‘state actors’ who focus on digital economic and political espionage and digital sabotage. The use of AI offers great opportunities when it comes to strengthening our security, both in the judicial chain and in the defense chain.

Terug naar Nieuwsoverzicht