Onderwijs

Het leidt geen twijfel dat Artificial Intelligence (AI) ook het onderwijs gaat veranderen. AI heeft een enorme potentie om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Maar hoe benutten we deze kansen voor alle groepen in de onderwijsketen? En hoe houden we oog voor de maatschappelijke en sociale aspecten van AI? Dat lukt alleen in co-creatie tussen onderwijs, overheid, bedrijfsleven en burgers van Nederland.

AI zal een belangrijke rol spelen in onderwijsvernieuwing, onderwijslogistiek en in samenwerking binnen en buiten de onderwijsketen. AI kan de huidige ontwikkeling van personaliseren van onderwijs substantieel versnellen door studenten op maat te ondersteunen in hun eigen leerroute. Adaptieve leermiddelen worden dankzij AI nóg waardevoller voor studenten en docenten. En met de komst van AI verandert ook de rol van docenten. Kortom, AI heeft het in zich om de hele onderwijsketen op zijn kop te zetten: van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs, in publiek én privaat onderwijs.

Hoe zorgen we ervoor dat de potentie van AI wordt ingezet voor talentontwikkeling en -benutting van alle leerlingen, studenten en werknemers? En hoe geven we de maatschappelijke en sociale aspecten van AI in het onderwijs vorm? Dat lukt alleen als we samen werken met onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheid én burgers van Nederland: in co-creatie, met goede plannen én met snelle doorvertaling en actie in de onderwijsketen.

De werkgroep

Binnen de werkgroep werken deelnemers samen om op het terrein van onderwijs de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden, te werken aan een programma en de realisatie daarvan. In de werkgroep richten aparte teams zich op de belangrijkste opbrengsten en aspecten van AI en versterken de sectoronafhankelijke bouwstenen van AI. We inventariseren, versnellen en versterken een waardevol en gebalanceerd portfolio van AI-initiatieven en stimuleren om te leren van elkaar.

Meer informatie? Neem contact op met Jeroen Visscher, kwartiermaker werkgroep Onderwijs.

Terug naar Nieuwsoverzicht