Industrie

De technologische industrie is volop in beweging. De Nederlandse industrie zit midden in een digitaliseringsslag die volop nieuwe kansen biedt. AI speelt daarin een zeer belangrijke rol. Zowel op het gebied van toepassingen als van businessmodellen. Het is van belang dat de technologische industrie erin slaagt om deze slag te maken. Het wordt steeds duidelijker dat technologie noodzakelijk is om een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan zoals energie, milieu, klimaat, zorg en veiligheid het hoofd te bieden.

The technology industry is on the move. Dutch industry is in the midst of a digitization process that offers plenty of new opportunities. AI plays a very important role in this. Both in the field of applications and business models. It is important that the technology industry succeeds in making this move. It is becoming increasingly clear that technology is necessary to meet some of the major societal challenges that we face, such as energy, environment, climate, care and safety.

Terug naar Nieuwsoverzicht