Energie en Duurzaamheid

Een grote innovatieopgave ligt in een geleidelijke en betaalbare transitie naar een energie infrastructuur waarin meerdere energiedragers samenkomen. In deze nieuwe multi-commodity energie infrastructuur wordt energie opgeslagen en omgezet. De duurzame energie zal hierin sterk fluctueren en het energiesysteem op spanning zetten, waardoor er meer sturing aan de vraagkant nodig is. Het komend decennium is hierbij de timing van de investeringen van industriële partijen van groot belang voor het aanleggen van deze nieuwe infrastructuur.

A major innovation challenge lies in a gradual and affordable transition to an energy infrastructure in which several energy carriers come together. Energy is stored and converted in this new multi-commodity energy infrastructure. The sustainable energy will fluctuate strongly in this and put the energy system under pressure, so that more demand-side control is needed. In the coming decade, the timing of the investments of industrial parties is of great importance for the construction of this new infrastructure.

Terug naar Nieuwsoverzicht