Defensie

Artificial Intelligence (AI) transformeert Defensie en wordt steeds vaker toegepast. Denk aan decision support systemen, data-analyse, informatie gestuurd optreden, predictive maintenance, en het verbeteren van sensoren zoals radar en sonar. AI wordt ook ingezet in autonome en onbemande platformen. Defensie moet inspelen op deze ontwikkelingen. Ze staat voor de taak om haar bestaande capaciteit te verbeteren en onderzoek te stimuleren naar nieuwe mogelijkheden.

Defensie doet dit nu samen met het bedrijfsleven en de kennisinstituten TNO, NLR en Marin. Samenwerken met deelnemende partijen van de Nederlandse AI Coalitie is van groot belang om de technologische voorsprong te kunnen behouden.

Werkgroep

Binnen de werkgroep gaan deelnemers samen met de kwartiermaker aan de slag om op het terrein van defensie de grootste kansen en uitdagingen voor AI te identificeren, samenwerkingspartners te verbinden en te werken aan een programmaplan. Uitdagingen waarop de werkgroep zich richt zijn:
• Bedrijfsvoering en human capital
• Data delen en databeheer
• AI en simulatie
• Robuuste AI en cybersecurity
• KI voor autonome systemen en samenwerking met de mens
• Predictive maintenance
• AI voor militaire besluitvorming door multi-source analyse
• AI voor opleiding en training

Terug naar Nieuwsoverzicht