Prijsvraag AI-oplossingen voor zorgtransformatie

Gepubliceerd op: 16 februari 2023

De bijdrage kan onder meer tot uiting komen in het zorgproces, de toegankelijkheid van de zorg maar ook in het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. De oplossing met de meeste potentiële impact kan rekenen op een geldprijs ter waarde van €10.000 die voor de oplossing kan worden ingezet.

Uitdaging gezondheidszorg

De Nederlandse zorg heeft te maken met onder andere toenemende zorgvraag, vergrijzing, personeelstekorten, stijgende zorgkosten en hoge administratieve lasten. Transformatie van de gezondheidszorg is cruciaal om toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen en verbeteren. In het integraal Zorgakkoord (IZA) hebben zorgpartijen en het Ministerie van VWS afspraken gemaakt voor de periode tot eind 2025/begin 2026. Ook in WoZo (Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn) en GALA (Gezond en Actief  Leven Akkoord) zijn afspraken gemaakt met betrekking to ouderenzorg, arbeidsmarkt en gezondheidsondersteuning. Passende inzet van Artificiële Intelligentie (AI) kan bijdragen aan de benodigde zorgtransformatie en daarmee van betekenis zijn voor het bereiken van de maatschappelijk doelen.

Krachtenbundeling voor transformatie

Zorgverzekeraars Nederland, de Patiëntenfederatie, de Nederlandse AI Coalitie en het Ministerie van VWS hebben hun handen ineen geslagen om AI-oplossingen, die een impactvolle bijdrage kunnen leveren aan de zorgtransformatie, te ondersteunen. Gezamenlijk hebben zij een prijsvraag opgezet en is € 10.000 beschikbaar gesteld.

Criteria transformatie

Expliciet wordt gezocht naar AI-oplossingen waarvan passende inzet het meeste bijdraagt aan de maatschappelijke opgaven, zoals benoemd in het IZA en de aanpalende VWS-programma’s (GALA, TAZ, WOZO). Belangrijke criteria voor de transformatie zijn onder meer de meetbare impact binnen vijf jaar op het zorggebruik, ombuiging van de groei, het borgen van de toegankelijkheid, kwaliteit, betaalbaarheid van zorg inclusief het behouden en ontzorgen van zorgprofessionals. 

Wat moet u doen?

Klik op deze link, vul het formulier in en dien uw inzending definitief in vóór 31 maart 2023. De voorwaarden en wat u van ons kunt verwachten, vindt u tevens via deze link. Op 12 april 2023 worden tijdens het NL AI Congres van de Nederlandse AI Coalitie de resultaten van de uitvraag bekendgemaakt. De uiteindelijke winnaar ontvangt € 10.000 die voor de verdere ontwikkeling van de oplossing kan worden ingezet. We zien uit naar alle inzendingen die een bijdrage kunnen leveren aan de zorgtransformatie.

Delen via: