Burgers

Mensgerichte Artificiële Intelligentie

Europa heeft het ‘framework for Thrustworthy AI’ gemaakt waarin juridische normen en ethische waarden van onze maatschappij centraal staan bij de ontwikkeling van AI-toepassingen. Nederland bouwt door op deze uitgangspunten met het Manifest “Mensgerichte Artificiële Intelligentie: Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen”, opgesteld door de Nederlandse AI Coalitie. In deze sessie gaan Emile Aarts (Universiteit Tilburg, NL AIC) en Carina Weijma (NL AIC) in gesprek met drie experts uit de academische wereld (Natali Helberger, UvA), het internationaal bedrijfsleven (Sophie Kuijt, IBM) en de wereld van de juridische adviesbureaus (Jos van der Wijst, BG.Legal) om de Nederlandse aanpak te bespreken. Centraal staat de vraag of het wenselijk is een raamwerk te ontwikkelen dat kan dienen als richtlijn en leidraad voor ontwerpers en programmeurs die AI toepassingen ontwikkelen, vanaf het eerste idee tot aan grootschalig gebruik van producten en services. Denk en discussieer mee. Meld u aan.

Sprekers: o.a. Emile Aarts (universiteit Tilburg, NL AIC), Carina Weijma (NL AIC) Jos van der Wijst (BG Legal), Natali Helberger (Universiteit van Amsterdam), Sophie Kuijt (IBM)

Datum:
24 november 2020
Tijdstip:
13:00
- 14:00
Spreker(s)

Programma

Aanmelden voor 24 november is niet meer mogelijk. Voor het programma op 26 november kunt u zich tot woensdag 25 november 17.00 uur aanmelden.

24 november 2020

ONLINE (aanmelden is niet meer mogelijk)

Tijdstip
Sessie
09:30
- 10:45
Het succes van AI voor Nederland
11:00
- 12:00
Realisatie van een nationaal AI-netwerk
13:00
- 14:00
Mensgerichte Artificiële Intelligentie
13:00
- 13:45
Hoe benut Nederland de economische en maatschappelijke kansen van AI
14:15
- 15:00
De kansen van omscholing in economisch spannende tijden
14:15
- 15:00
Vergroot je internationale ambities met steun van de NL AIC
15:15
- 16:00
Verantwoord data delen voor AI
16:15
- 17:10
Snelgroeiende AI-startups, de weg naar succes
17:15
- 18:00
Plenaire afsluiting met AI-quiz door Jim Stolze

26 november 2020

ONLINE (aanmelden is niet meer mogelijk)

Tijdstip
Sessie
10:00
- 11:00
AI Vredespaleis: een internationaal forum voor AI
11:00
- 12:30
Hoe innoveren de toepassingsgebieden Technische Industrie en Mobiliteit met AI?
11:00
- 12:30
Hoe stimuleert de overheid AI-innovaties door het bedrijfsleven?
13:00
- 13:45
Hoe gebruiken we onze kennis uit en over onze cultuur om AI beter in te zetten?
13:00
- 14:30
Energie uit AI? Nederland is AAN!
14:30
- 16:30
Tech in a Day – Editie Landbouw en Voeding
14:45
- 16:15
Het effect van AI in de zorg
16:30
- 17:00
Plenaire afsluiting
Nederlandse AI Coalitie – Evenement deelnemers 2020
Algoritmen die werken voor iedereen

Aanmeldformulier | 24 november

Ik neem graag deel aan de volgende sessie(s):
Privacy policy
Nederlandse AI Coalitie – Evenement deelnemers 2020
Algoritmen die werken voor iedereen

Aanmeldformulier | 26 november

Ik neem graag deel aan de volgende sessie(s):
Privacy policy