Burgers

Mensgerichte Artificiële Intelligentie

Europa heeft het ‘framework for Thrustworthy AI’ gemaakt waarin juridische normen en ethische waarden van onze maatschappij centraal staan bij de ontwikkeling van AI-toepassingen. Nederland bouwt door op deze uitgangspunten met het Manifest “Mensgerichte Artificiële Intelligentie: Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen”, opgesteld door de Nederlandse AI Coalitie. In deze sessie gaan Emile Aarts (Universiteit Tilburg, NL AIC) en Carina Weijma (NL AIC) in gesprek met drie experts uit de academische wereld (Natali Helberger, UvA), het internationaal bedrijfsleven (Sophie Kuijt, IBM) en de wereld van de juridische adviesbureaus (Jos van der Wijst, BG.Legal) om de Nederlandse aanpak te bespreken. Centraal staat de vraag of het wenselijk is een raamwerk te ontwikkelen dat kan dienen als richtlijn en leidraad voor ontwerpers en programmeurs die AI toepassingen ontwikkelen, vanaf het eerste idee tot aan grootschalig gebruik van producten en services. Denk en discussieer mee. Meld u aan.

Sprekers: o.a. Emile Aarts (universiteit Tilburg, NL AIC), Carina Weijma (NL AIC) Jos van der Wijst (BG Legal), Natali Helberger (Universiteit van Amsterdam), Sophie Kuijt (IBM)

Datum:
24 november 2020
Tijdstip:
13:00
- 14:00
Spreker(s)
Nederlandse AI Coalitie – Evenement deelnemers 2020
Algoritmen die werken voor iedereen

Aanmeldformulier | 24 november

Ik neem graag deel aan de volgende sessie(s):
Privacy policy
Nederlandse AI Coalitie – Evenement deelnemers 2020
Algoritmen die werken voor iedereen

Aanmeldformulier | 26 november

Ik neem graag deel aan de volgende sessie(s):
Privacy policy