Windmolens

Energie uit AI? Nederland is AAN!

Energie(k) samenwerken; hoe doe je dat?

In interactieve sessies delen experts (specialisten) uit het onderwijs-, onderzoek- en ondernemersveld hun ervaringen hoe AI een belangrijke rol speelt bij uitdagingen op het gebied van energie en duurzaamheid.

Nederland heeft een levendig (digitaal) ecosysteem dat innovatieve oplossingen biedt voor vraagstukken op het gebied van energie, klimaat en circulariteit. Zo wordt AI ingezet om een ​​verlaging van de energiekosten te realiseren, de energie-infrastructuur te versterken en de transitie te maken naar infrastructuurprojecten met een gunstige klimaatimpact. Bij de realisatie van deze innovatieve ontwikkelingen speelt de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers in Nederland een belangrijke rol. Maar succesvol samenwerken: hoe doe je dat?

In deze sessies nemen wij u aan de hand van concrete voorbeelden mee in de nieuwste ontdekkingen, de kansen én de valkuilen van de ketensamenwerking in projecten op het gebied van AI, energie en duurzaamheid. Zo bieden we onder andere de mogelijkheid om kennis te maken met onderzoekers die werken aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI die toegepast kunnen worden in het energiedomein. Waarbij wij al vast verklappen dat vallen, opstaan en gezamenlijk volhouden de belangrijkste lessons learned zijn.

Programma 

13:00 – 13:30 Welkom & Introductie 

13:30 – 14:30 Energie(k) samenwerken: Hoe doe je dat? Ervaringen van ACS Buildings/SEC Groep

Host: Marja Doedens

In deze sessies nemen wij u aan de hand van concrete voorbeelden mee in de nieuwste ontdekkingen, de kansen én de valkuilen van de ketensamenwerking in projecten op het gebied van AI, energie en duurzaamheid. Drie bedrijven zullen in een korte pitch uitleggen hoe zij in de keten samenwerken op het onderwerp AI en Energie.

ACS Buildings

‘Enabling great places to learn, work and play.’ Met dit motto is ACS Connected Buildings in 2017 aan de slag gegaan. Het bedrijf is opgericht door Guido Bartelink en Sietse Damstra en richt zich op verduurzaming in het bouwproces. ACS Connected Buildings heeft een cloud based gebouwbeheersysteem ontwikkeld, waarmee alle binnen het gebouw aanwezige installaties centraal kunnen worden aangestuurd. ACS werkt volledig op basis van slimme software aan de hand van big data en Artificial Intelligence. Met behulp van deze software, sensoren en hardware worden gebouwen steeds ‘slimmer’ en kan er behoorlijk wat energie worden bespaard.

SEC Groep

SEC Groep is een start-up uit Groningen en bestaat uit een multidisciplinair team, dat een gezamenlijke drive heeft de toekomst positief te veranderen. Door onze kennis en ervaring in te zetten realiseren we impact op mensen, omgeving en bedrijfsvoeringen. SEC Groep adviseert gemeenten en overheden over vergroening en klimaatadaptie en richt zich op duurzame projecten zoals het onderhoud van stedelijk groen. Zo heeft SEC Groep een systeem gecreëerd waarbij de bodemgesteldheid van het Noorderplantsoen telkens wordt bijgehouden en gemeten. De data die hieruit voortkomt wordt door het algoritme vertaalt in een actievoorstel wat verschillende beheer- en beschermingsmaatregelen aandraagt.

13:30 – 14:30 Meet the Researcher

Host: Mathijs de Weerdt

In de energietransitie ligt een enorme opgave besloten. Diepgaande kennis van kunstmatige intelligentie kan energie- en duurzaamheidsexperts belangrijke tools in handen geven om de transitie naar een duurzamere energievoorziening te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan slimme algoritmes voor de aansturing van energiedistibutiesystemen, het inrichten en verbeteren van ‘control’ bij energie-infrastructuur (zoals ondergrondse warmteopslag), en slimme beslissingsondersteuning bij complexe besluitvormingsprocessen.

Dit vereist een nauwe samenwerking tussen experts in AI zelf, experts in energie en duurzaamheid, en bedrijven en maatschappelijke partijen. In deze sessie brengen we deze verschillende partijen bijeen. Samen gaan we kijken: wat is het praktijkprobleem? Wat is er gedaan? Wat zijn er voor concrete tools, data, kennis, die anderen kunnen gebruiken? Wat zijn de plannen voor de toekomst en welke nieuwe uitdagingen en samenwerkingen zien wij?

In twee sessies van een half uur delen onderzoekers hun kennis over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI, die toegepast kunnen worden in het energiedomein:

13:30 – 14:00 Meet the Researcher part 1

14:00 – 14:30 Meet the researcher part 2

Op de website van de TU Delft zijn vanaf 24 november korte pitches te vinden, zodat u een keuze kunt maken met welke onderzoeker u in gesprek zou willen gaan. De volledige lijst met sprekers wordt later deze week bekend gemaakt

Meld u aan.

Datum:
26 november 2020
Tijdstip:
13:00
- 14:30
Spreker(s)
Nederlandse AI Coalitie – Evenement deelnemers 2020
Algoritmen die werken voor iedereen

Aanmeldformulier | 24 november

Ik neem graag deel aan de volgende sessie(s):
Privacy policy
Nederlandse AI Coalitie – Evenement deelnemers 2020
Algoritmen die werken voor iedereen

Aanmeldformulier | 26 november

Ik neem graag deel aan de volgende sessie(s):
Privacy policy