Veiligheid, vrede, recht

AI Vredespaleis: een internationaal forum voor AI

De werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht gaat werken aan de realisatie van dit forum: AI-Vredespaleis genaamd. De missie van het forum is om bij te dragen aan de ontwikkeling van Europa tot eerste intelligente, rechtvaardige en veilige AI-samenleving in de wereld. Het forum heeft drie focuspunten: Innovatieprojecten en programma’s, governance programma’s en het maatschappelijk debat.

Tijdens deze sessie gaan we in op de kansen en mogelijkheden van het AI-Vredespaleis.

  • Wordt het een ontmoetingsplek waar een internationaal gesprek plaats kan vinden over de vraag hoe AI kan bijdragen aan vrede, veiligheid en recht, of is het beperken van een bedreiging?
  • Wordt het een laboratorium voor experimenten met big data voor vrede, recht en veiligheid?
  • Moet er een arbitrage-proces komen om internationale spelregels voor ethische AI te kunnen vaststellen?
  • Of is het een lerend netwerk van professionals en wetenschappers die samen Werken aan innovatieprogramma’s voor Vrede, Veiligheid en Recht.

Geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u meedenken? Meld u aan.

Spreker: Frans Nauta (The Hague Data Science Initiative), Bas van der Starre (Birch Consultants), Joris Bruinen (The Hague Security Delta), Tim Franken (Innovation Quarter)

Datum:
26 november 2020
Tijdstip:
10:00
- 11:00
Spreker(s)

Programma

Aanmelden voor 24 november is niet meer mogelijk. Voor het programma op 26 november kunt u zich tot woensdag 25 november 17.00 uur aanmelden.

24 november 2020

ONLINE (aanmelden is niet meer mogelijk)

Tijdstip
Sessie
09:30
- 10:45
Het succes van AI voor Nederland
11:00
- 12:00
Realisatie van een nationaal AI-netwerk
13:00
- 14:00
Mensgerichte Artificiële Intelligentie
13:00
- 13:45
Hoe benut Nederland de economische en maatschappelijke kansen van AI
14:15
- 15:00
De kansen van omscholing in economisch spannende tijden
14:15
- 15:00
Vergroot je internationale ambities met steun van de NL AIC
15:15
- 16:00
Verantwoord data delen voor AI
16:15
- 17:10
Snelgroeiende AI-startups, de weg naar succes
17:15
- 18:00
Plenaire afsluiting met AI-quiz door Jim Stolze

26 november 2020

ONLINE (aanmelden is niet meer mogelijk)

Tijdstip
Sessie
10:00
- 11:00
AI Vredespaleis: een internationaal forum voor AI
11:00
- 12:30
Hoe innoveren de toepassingsgebieden Technische Industrie en Mobiliteit met AI?
11:00
- 12:30
Hoe stimuleert de overheid AI-innovaties door het bedrijfsleven?
13:00
- 13:45
Hoe gebruiken we onze kennis uit en over onze cultuur om AI beter in te zetten?
13:00
- 14:30
Energie uit AI? Nederland is AAN!
14:30
- 16:30
Tech in a Day – Editie Landbouw en Voeding
14:45
- 16:15
Het effect van AI in de zorg
Nederlandse AI Coalitie – Evenement deelnemers 2020
Algoritmen die werken voor iedereen

Aanmeldformulier | 24 november

Ik neem graag deel aan de volgende sessie(s):
Privacy policy
Nederlandse AI Coalitie – Evenement deelnemers 2020
Algoritmen die werken voor iedereen

Aanmeldformulier | 26 november

Ik neem graag deel aan de volgende sessie(s):
Privacy policy