Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print
Link kopiëren

Provincie Flevoland

Organisatieprofiel

De Provincie Flevoland zet zich in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Flevolanders en is op verschillende terreinen actief, waaronder: . Cultuur en erfgoed . Economie . Energie . Gebiedsontwikkeling . Natuur . Omgeving . Recreatie, toerisme en sport . Water . Wegen, vaarwegen . Openbaar vervoer
De provincie Flevoland is actief betrokken bij meerdere initiatieven waarin AI een rol speelt, waaronder Natuurtellingen (met behulp van slimme drones) en Smart Mobility.

Bijdrage aan NL AIC

De provincie Flevoland is lid van de werkgroep ‘Publieke Dienstverlening’. Ook is zij betrokken bij de bouwsteen ‘Maatschappelijke Acceptatie en Inclusie’.

Waarom NL AIC?

De provincie Flevoland ziet de enorme mogelijkheden en het toenemende belang van AI bij de realisatie van de maatschappelijke opgaven en de verbetering van de eigen bedrijfsvoering. Daarbij onderkent de provincie dat de beste resultaten kunnen worden geboekt door gerichte samenwerking tussen de overheden, maar vooral ook samen met de ketenpartners.

Information

Participation date
Building blocks & Sectors
Type of participant

Building blocks

The NL AIC collaborates on the necessary common knowledge and expertise, resulting in five themes, also called building blocks. Those are important for a robust impact in economic and social sectors.

Sectors

AI is a generic technology that is ultimately applicable in all sectors. For the development of knowledge and experience in the use of AI in the Netherlands, it is essential to focus on specific industries that are relevant to our country. These industries can achieve excellent results, and knowledge and experience that can be leveraged for application in other sectors.

Become a participant

The Netherlands AI Coalition is convinced that active collaboration with a wide range of stakeholders is essential to stimulate and connect initiatives in Artificial Intelligence. Within fields of expertise and with other stakeholders in the ecosystem to achieve the most significant result possible in the development and application of AI in the Netherlands. Representatives from the business community (large, small, start-up), government, research and educational institutions and civil society organisations can participate.

Interested? For more information, see the page about participation.