Dockbite

Dockbite

Gepubliceerd op: 14 July 2020

Dockbite heeft als innovatiepartner de expertise om data en algoritmen samen te brengen in bestaande processen. Met een team van slimme ingenieurs en strategen maken we AI-innovaties op een duurzame manier beschikbaar voor alle organisaties die data willen inzetten bij het oplossen van vraagstukken.

Activiteiten op AI gebied

Dockbite heeft een track record van meerdere casussen die we succesvol in de praktijk opgelost hebben door de inzet van zaken zoals natural language processing, machine learning, genetische algoritmen en pattern matching. Denk hierbij aan het sorteren van boutjes uit een vliegtuigmotor of het plannen van resources met een genetisch algoritme.

Bijdrage aan NL AIC

Als partner met veel ingenieurs vanaf de TU Delft bieden wij volop inhoudelijke kennis van algoritmen die een stuk intelligentie toevoegen. Ook vraagstukken op het gebied van implementatie en schaalbaarheid kunnen wij beantwoorden. Zo dragen wij met praktische kennis bij aan de kennis- en innovatieketen van AI.

Waarom NL AIC?

Nu wij de kracht van AI-innovaties ervaren, merken we maar al te goed dat samenwerken en het uitwerken van mooie casussen belangrijker is dan ooit. Niet zozeer de technologie, maar vooral de enorme hoeveelheden aan data die beschikbaar komen en gedeeld worden drijven deze revolutie.

Bekijk de website van de deelnemer