Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Downloads

AI cursus Elements of AI

Communicatie toolkit Elements of AI

De online cursus ‘Elements of AI’ geeft deelnemers inzicht in hun kennis van de basis van AI. Download hier de toolkit met communicatiemiddelen om uw medewerkers en organisatie enthousiast te maken deze cursus te volgen.

Blauwe achtergrond met data

GAP analysis ‘From data sharing proofs-of-concept towards operationalization of the system architecture’

Om inzicht te verkrijgen in de kansen en uitdagingen voor operationalisering en grootschalige toepassing van AI heeft de werkgroep Data Delen op basis van drie use cases een GAP-analyse uitgevoerd (Engelstalig).

Manifest ‘Mensgerichte Artificiële Intelligentie: Een oproep voor zinvolle en verantwoorde toepassingen

Dit manifest beschrijft wat de uitdagingen zijn om te komen tot mensgerichte AI en hoe dit vanuit de ‘quadrupel helix’ kan worden aangepakt.

Beleidsnota AI is mensenwerk

In de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ zijn de knelpunten gericht op de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs- en scholingsaanbod, onderwijsorganisatie en instroom en doorstroom, in kaart gebracht en gekoppeld aan concrete oplossingsrichtingen.

Samenvatting Beleidsnota AI is mensenwerk

In deze samenvatting van de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’ zijn de knelpunten gericht op de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs- en scholingsaanbod, onderwijsorganisatie in kaart gebracht en gekoppeld aan concrete oplossingsrichtingen.

Aan de slag met AI-toepassingen om gezondheid en zorg te verbeteren

Hierin staat omschreven waar de werkgroep Gezondheid en Zorg zich op gaat richten om met AI in de toekomst vitale burgers te hebben die de zorg krijgen die bij hen past.

Manifest werkgroep Onderwijs

Het manifest van de werkgroep Onderwijs omschrijft de pijlers waar de werkgroep zich op gaat richten om te komen tot een waardevolle toepassing van AI in het Nederlandse onderwijs.

Rapport ‘Op weg naar een health data infrastructuur en afsprakenstelsel’

De uitkomsten van dit rapport worden gebruikt om een roadmap te ontwikkelen om te komen tot een oplossing om gezondheidsdata beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van AI.