Filter op:

Bouwstenen

Toepassingsgebieden

Downloads

10. Manifest NL AIC-Aan-de-slag-met-AI-om-gezondheid-zorg-te-verbeteren

Dit manifest is geschreven door de werkgroep Gezondheid en Zorg van de Nederlandse AI Coalitie. De missie, de strategische agenda, de aanpak en hoe we met verschillende teams aan de slag gaan wordt hierin beschreven.

09b. Guidance and Quality Criteria on AI Prediction Algorithms in Medical Devices

This report provides a non-exhaustive overview of currently available guidelines and quality-criteria and is to be used as a starting point to familiarize or reacquaint oneself with this literature. It discusses guidelines and qualitycriteria relevant for construction, testing, software development, evaluating and scaling of AIPA, that form a part of
medical (software) devices.

09a. Leidraad kwaliteit AI in de zorg

Deze leidraad is een uitdrukking van wat er in het werkveld als goed professioneel handelen wordt beschouwd bij het ontwikkelen, toetsen en toepassen van een Artificial Intelligence Prediction Algorithm (AIPA) in de medische sector inclusief publieke gezondheidszorg. De mate waarin zij dwingend is wordt door het werkveld bepaald. Aan het naleven van de leidraad kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

07b. Mindmap Governance of Valuable AI in Healthcare

This mind map offers an overview of the main executive perspectives on AI in healthcare. We intend for it to stimulate and support you as a healthcare director in prioritising the development and application of valuable AI on the strategic agenda, and in making it an explicit part of the organisation’s strategic course.

07a. Mindmap Bestuurlijk Agenderen Waardevolle AI voor Gezondheid

Deze mindmap biedt een overzicht van de belangrijkste invalshoeken rond AI in de gezondheidszorg vanuit een bestuurlijk perspectief. Daarmee willen we u als zorgbestuurder stimuleren en ondersteunen om de ontwikkeling en toepassing van waardevolle AI te prioriteren op de bestuurlijke agenda en expliciet onderdeel te laten zijn van de strategische koers van de organisatie.

06. Handleiding Aanpak begeleidingsethiek voor AI in de zorg

Aanpak begeleidingsethiek voor AI in de zorg om te komen tot concrete handelingsopties voor techniek, processen en gedrag om het gebruik van digitale innovaties ethisch in te richten.

05f. Supplement 2 – Step-by-step plan for carrying out an economic evaluation

This step-by-step plan is based on the National Health Care Institute’s ‘Guideline for carrying out economic evaluations’ and describes the steps and associated decisions of an economic evaluation as part of an HTA study.