Actieagenda Nederlandse AI Coalitie

De NL AIC heeft bij de oprichting een eigen actieagenda opgesteld, gericht op human capital, research en innovatie, data delen, maatschappelijke acceptatie en inclusie en startups en scale-ups.