Gepubliceerd op: 28 april 2020

Bij NEN, het Nederlandse Normalisatie Instituut, verbinden we belanghebbenden en zorgen we dat zij komen tot afspraken. Die worden vastgelegd in normen en richtlijnen in nationale en internationale normcommissies. We ondersteunen ook het gebruik van normen in de praktijk door trainingen en bijvoorbeeld praktijkgidsen. We beheren ruim 34.000 normen.

Activiteiten op AI gebied

NEN begeleidt de normcommissie Artificial intelligence & big data. De leden van deze commissie zijn betrokken bij de internationale standaardisatie van AI en big data.

Bijdrage aan NL AIC

Wij dragen kennis en best practices bij over internationale normen en standaarden over AI en big data.

Waarom NL AIC?

De NEN normcommissie Artificial intelligence vindt het belangrijk om te weten welke ontwikkelingen bij de AI Coalitie plaatsvinden en leggen graag de connectie. Ook dragen wij bij door kennis over normen te delen.

Bekijk de website van de deelnemer