Bouwstenen

Contactpersoon

Maarten van Steen

Voorzitter werkgroep Research en Innovatie

Laurens van der Molen

Coördinator

Research en Innovatie

Het onderzoek op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) in Nederland is van hoge kwaliteit. Aandachtspunten daarbij zijn de schaal waarop dit onderzoek plaatsvindt en de beperkte mate waarin AI-innovaties een weg vinden naar nieuwe toepassingen. Maar dankzij nieuwe samenwerkingsverbanden en financieringsmogelijkheden kunnen we de komende jaren op het vlak van research en innovatie flinke stappen zetten.

AI is een systeemtechnologie die momenteel al een grote impact heeft op onze maatschappij. En dat is nog maar het begin. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het in een rapport dan ook over een technologie die onze samenleving fundamenteel gaat veranderen. Genoeg reden dus om extra aandacht te besteden aan research en innovatie op het vlak van AI.

Netwerkbenadering

Nieuwe inzichten en innovatieve oplossingen komen regelmatig uit een onverwachte hoek. Daarom is het belangrijk dat er veel verschillende partijen bij onderzoek- en innovatietrajecten betrokken zijn. Dat vraagt om een netwerkbenadering. Het ideaalplaatje: een netwerk van netwerken, die onderling nauw met elkaar samenwerken en waar naast onderwijs- en onderzoeksinstellingen ook het bedrijfsleven en de overheid deel van uitmaken.

Betere match tussen vraag en aanbod

Er zijn in ons land Nederlandse AI-wetenschappers die in hun laboratoria veelbelovende AI-technologieën ontwikkelen. Op dat vlak hebben we een sterke uitgangspositie. Daarbij is het de kunst om vraag en aanbod goed te laten matchen, zodat Nederlandse bedrijven en ondernemers die nieuwe oplossingen ook vaker met succes naar de markt brengen. Dat is nog wel een aandachtspunt. Als de verschillende partijen elkaar dankzij de netwerkbenadering sneller weten te vinden, kan dat voor belangrijke doorbraken zorgen.

Kansen in Europa

Nederland heeft ook internationaal gezien een goede naam als het om het ontwikkelen van AI-technologie gaat. Door in Europees verband de samenwerking met andere landen te zoeken, kunnen research- en innovatietrajecten in een stroomversnelling komen. En dat samenwerken met andere Europese landen gebeurt inmiddels ook. Daarbij nemen organisaties als CLAIRE en ELLIS het voortouw, waarbij er korte lijnen zijn met de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), die ook veel aandacht heeft voor de mooie kansen die er in Europa liggen. Veelbelovend zijn de uitwisselprogramma’s waarbij Europese AI-experts hun kennis onderling delen zodat Europa – en dus ook Nederland – mondiaal een koppositie kan bemachtigen op het vlak van AI.

Talenten behouden

Gedegen onderzoek doen en AI-innovaties ontwikkelen is zeer specialistisch werk. Er is wereldwijd een grote vraag naar AI-experts. Om te voorkomen dat talenten hun geluk in het buitenland gaan beproeven, zal Nederland nog aantrekkelijker voor ze moeten worden. Die talenten hebben we hard nodig om op het vlak van AI in de kopgroep te blijven. Het goede nieuws daarbij is dat onze overheid dat ook beseft en inmiddels meer investeert in onderzoek en research op het vlak van AI. En uiteraard speelt ook opleiding daarbij een cruciale rol, een onderwerp waar de werkgroep Human Capital zich hard voor maakt. Een goed voorbeeld van hoe verschillende werkgroepen elkaar kunnen versterken.

Rol werkgroep

De werkgroep Research en Innovatie werkt uiteraard ook nauw samen met andere partijen om verdere samenwerking in het AI-onderzoeksveld aan te jagen. Door in de eerste plaats overzicht te houden op wat er allemaal op dat vlak gebeurt en oplossingen te zoeken voor plekken waar het nog niet gaat zoals gehoopt. Daarbij treedt de werkgroep regelmatig als matchmaker op. Samenwerken op inhoud en zo samen verder komen: dat is het doel. Community building is dé manier om tot innovatieve doorbraken en economische impact te komen.

Meer informatie

Meer weten over het belang van research en innovatie? Lees dan dit interview met Maarten van Steen, de voorzitter van de werkgroep. Ook interessant: dit artikel over Europese samenwerking op het vlak van research en innovatie.

Geïnteresseerd in dit thema en wilt u actief bijdragen? Word deelnemer van de NL AIC en profiteer van de kennis en het netwerk rondom Research en Innovatie en andere relevante AI-thema’s.

Bekijk alle downloads

Delen met: